ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Název produktu Množství Cena bez DPH DPH Cena celkem Odebrat

Fakturační adresa

Dodací adresa

Doprava

GLS
81,82 Kč
21 %
99,00 Kč
DPD
81,82 Kč
21 %
99,00 Kč

Platba

GoPay
0,00 Kč
0 %
0,00 Kč
item['label']['cs']
Platební karta
Platba 24
Platba 24
MojePlatba
MojePlatba
ČSOB
ČSOB
ePlatby
ePlatby
UniCredit Bank
UniCredit Bank
MONETA Money Bank
MONETA Money Bank
mTransfer
mTransfer
Fio banka
Fio banka
Air Bank
Air Bank
ING Bank
ING Bank
Oberbank
Oberbank
VÚB banka
VÚB banka
CREDITAS
CREDITAS
Expobank
Expobank
eshop.api.swifts.JTBPCZPP
eshop.api.swifts.JTBPCZPP
Jiná banka
Jiná banka
item['label']['cs']
Bitcoin
item['label']['cs']
Google Pay
item['label']['cs']
Click to Pay
item['label']['cs']
Premium SMS
item['label']['cs']
m-platba
Platba dobírkou
41,32 Kč
21 %
50,00 Kč
Platba převodem na náš účet
0,00 Kč
0 %
0,00 Kč
Celkem bez DPH 0,00 Kč
Celkem k úhradě s DPH 0,00 Kč

Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.vlasy-obchod.cz, provozované

 • Vlasová kosmetika Suchý – velkoobchod s.r.o., Třebiště Jednoty 39, 392 01 Soběslav
 • IČ: 06659306, DIČ: CZ06659306

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi e-shop www.vlasy-obchod.cz, jakožto Prodávajícím, na jedné straně a Kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou Kupující, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Je-li smluvní stranou Kupující, který není spotřebitel (dále jen "kupující nikoli spotřebitel"), řídí se vztahy "Všeobecnými obchodními podmínkami na dodávky zboží" a vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Kupující a na druhé straně Prodávající.
 • Prodávající (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem, a Kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "kupující nikoli spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento Kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvedl 

v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu (pokud tuto možnost označí, nebo pokud její označení není možné, tak ji výslovně nevyloučí). Souhlas nebo jeho odepření se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.vlasy-obchod.cz e-shop jsou závazné. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem.

Výše minimální objednávky pro zaslání přepravní službou 300,-Kč!!!

Zboží označené PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ mohou používat a nakupovat jen osoby k tomu určené nebo odborně proškolené pro práci s těmito výrobky (nákupem těchto výrobků potvrzují, že jsou si toho vědomi a mají potřebnou kvalifikaci) a pro nákup některých produktů je nutná registrace. Objednáním , vyplněním objednávkového formuláře a stlačením tlačítka KOUPIT se kupující zavazuje, že je si vědom toho, že kupuje zboží pro profesionální použití a ví jak s ním zacházet a používat jej. V případě jakýchkoliv škod vzniklých z důvodu neodborného zacházení ze strany zákazníka, se naše firma Vlasová kosmetika Suchý s.r.o. zříká veškeré zodpovědnosti.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky Prodávajícím informativním e-mailem či telefonicky. Objednávky zasílané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den. Vše platí i v případě, kdy Kupujícím není spotřebitel.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, může Prodávající považovat za neplatnou objednávku.

Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.

Nabízený produkt, jeho cena a odhadovaná skladová dostupnost (v průběhu dne se počty zboží skladem mohou měnit, v závislosti na prodeji v naší kamenné prodejně) je v platnosti do doby potvrzení objednávky. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

Zboží pokud je skladem zasíláme poštou od 2 do 7 pracovních dní, v opačném případě pokud zboží skladem nemáme, je doba dodání závislá na subdodavateli, ale neměla by překročit 14 pracovních dní. I z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání, ale snažíme se dělat maximum, aby jste zboží obdrželi v co nejkratším termínu. V případě, že opravdu ke zpoždění dojde, přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky víc jak o 14 dnů, není-li uvedeno přímo u výrobku, nebo o vyprodání zboží budete informováni. Děkujeme za pochopení.

Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit Před potvrzením objednávky je Kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

Cena přepravného po ČR je 99,- Kč přepravní službou DPD nebo přepravní společností GLS.

Při objednávce nad 2000,- Kč s DPH je přepravné zdarma.

V případě platby dobírkou je vždy cena dobírečného 50,-

Při zasílání zboží na Slovensko je cena přepravy dle ceny určené přepravce a nevztahuje se na tyto zásilky doprava zdarma ani nad 2000,- Kč!

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

C. Slevy 

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že vznikne při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití Prodávajícího.

Prodávající neumožňuje hradit nákup slevových poukázek jinými slevovými poukázkami.

D. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodního obchodu 

www.vlasy-obchod.cz  a právním řádem platným v ČR.

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců (pokud výrobce nestanoví jinak). Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, práva plynoucí ze záruky, apod., upravuje v podrobnostech reklamační řád.

E. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

V případě, že se Kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval Prodávajícího (písemně formou emailu nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě Prodávajícím bezplatně stornována.

V případě, že objednávka byla již vyřízena a vyexpedována, má Kupující (spotřebitel) právo podle § 1829 

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. formulář Žádost pro odstoupení od kupní smlouvy zde

V případě vrácení zboží, které bylo používáno a částečně opotřebováno, Prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena.

Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě zrušení objednávky Prodávající kontaktuje Kupujícího a navrhne možné řešení. Obvykle doporučí náhradní zboží nebo finanční vyrovnání - vrácení peněz nebo přeplatku do pěti pracovních dnů po připsání platby na účet Kupujícího.

Prodávající vrátí Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení.

V případě, že Kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50% z prodejní ceny produktu.

K vrácenému zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Dále je nezbytný dokument o záměru Kupujícího tj. Žádost o odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník se všemi dokumenty odešle vrácené zboží na adresu Prodávajícího.

Výměna zboží je u nás samozřejmostí, ale pokud výměna nevznikla naší vinou, musí si zákazník zaplatit poštovné za vyměněné zboží, které mu budeme posílat zpět. To znamená:

přepravní službu DPD nebo GLS 99,- Kč

Děkujeme za pochopení.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s odstavcem Reklamace a reklamačním řádem v případě, že není ve smyslu platné legislativy považován za spotřebitele, ale nakoupil za účelem podnikání na IČO.

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

F. Foto výrobku

Fotky výrobků uvedené na internetovém obchodu www.vlasy-obchod.cz , v katalogu a ostatních materiálech jsou ilustrační. Mnohdy se fotografie výrobků neshodují se skutečností. Některé produkty se však stále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží můžou lišit od skutečnosti (např. v designu).

G. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím a jsou závazné pro fyzické osoby, jejichž vztahy se řídící občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť ty se řídí ustanovením § 409 a násl. obchodním zákoníkem.

Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.vlasy-obchod.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující neodvolatelně vázán.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. července 2021. Změny obchodních podmínek a reklamační řádu jsou vyhrazeny.

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují.

Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u Prodejce zboží na internetovém obchodu www.vlasy-obchod.cz. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona (24měsíců pro spotřebitele, 6 měsíců pro podnikatele, neudá-li výrobce jinak).

Kupující má povinnost zkontrolovat fyzický stav zásilky a obdrženého zboží. Jakékoli nesoulady či poškození musí ihned na místě komunikovat s dopravcem a zapsat zjištěné skutečnosti do přepravního listu. V případě větších poškození Kupující nepřevezme zásilku od dopravce vůbec a telefonicky či e-mailem na adrese: ondrej.suchy@atlas.cz nahlásí tuto skutečnost. Pokud Kupující podepíše dopravci bezchybné dodání zásilky a není žádný problém zapsán, tak pozdější reklamace nebude uznána, protože se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky. v případě jiného problému, než fyzického poškození, řeší všechny podněty ve standardním zákonném rámci Reklamační oddělení.

Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak (a jde-li o spotřebitele, není-li uvedena lhůta delší), činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace (záruka zanikla).

Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním nezbytné údržby o zboží ze strany kupujícího.

Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

Zboží bylo poškozeno živly.

Na výrobku se objevily optické změny, které vzniknou běžným používáním, a neovlivní funkční schopnost výrobků.

Vada vznikla používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze popřípadě nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodejcem.

Vada způsobená dopravou, kterou zajišťoval kupující.

Vada vzniklá v důsledku jednání (konání či opomenutí) třetí osoby nebo kupujícího.

Vada vznikla nesprávným skladováním zboží (teplota, vzdušnost, prašnost) či běžným opotřebením.

Porušením či odstraněním ochranných pečetí a identifikačních nálepek na zboží.

Vady způsobené mechanickým nebo chemickým poškozením.

Reklamace týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách, který je dán chybným nastavením parametru monitoru Kupujícího - spotřebitele nejsou důvodem pro vrácení zboží a řádné uplatnění reklamace.

Vyřízení reklamace

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Záruční podmínky, informace o záruce, o záručním servisu jsou uvedeny podrobně v záručním listě, který je předán kupujícímu - spotřebiteli při dodávání objednaného zboží (pokud dodavatel záruční list vyžaduje při reklamaci zboží a dokládá jej ke zboží).

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem.

Místem uplatnění nároků z vad kupujícím je:

Autorizované servisní středisko výrobce (většinou uvedené na záručním listě).

U prodávajícího - osobní doručením na adresu prodávajícího (musí se prokázat nákupní fakturou a záručním listem o nákupu zboží).

Zaslat na adresu Prodávajícího - reklamované zboží musí být nejlépe doručeno v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu.

Pro vyřízení reklamace je nutné vždy doložit popis závady, řádně vyplněný a potvrzený záruční list od výrobce zařízení a doklad o nákupu zboží. Nevyplněný záruční list je neplatný.

Po vyřízení reklamace bude kupující vyzván k převzetí opraveného zboží.

Pokud byl záruční list (ZL) povinnou součástí výrobku, a tento bude zaslán na reklamaci bez ZL, bude Prodávajícím pořízen duplikát od výrobce či distributora, s vyúčtováním smluvního poplatku ve výši 250,- Kč bez DPH.

Prodávající doporučuje při zasílání reklamovaného zboží jej pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese Prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato Prodávajícím do reklamace.

Pokud bude reklamace uznána jako oprávněná, má Kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Náklady musí být u prodejce uplatněny bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.

Pro uplatnění reklamace je třeba:

doložit doklad o nákupu zboží

záruční list reklamovaného výrobku (námi řádně vyplněný - typ výrobku, sériové číslo pokud jej výrobek má, datum prodeje, razítko, podpis)

vyhovující obal (pokud možno originální)

přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)

Záruční oprava:

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky.

Kupující může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou jen tehdy, pokud kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada po opravě věci nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. v obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.

Prodejce si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží zbožím jiným, se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí.

Reklamační řízení končí dnem doručení vyřízené reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícímu, pokud bylo do reklamace přijato přímo na sídle či pobočce společnosti od kupujícího a tento souhlasil s převzetím zboží z reklamace tímto způsobem a byl o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

Neoprávněná reklamace:

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. v případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady.

Zboží zaslané do reklamace bude Kupujícímu opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně budou na bankovní účet kupujícímu vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží bude Kupujícímu na náklady prodejce zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel od kupujícího).

V případě neoprávněné reklamace je Prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň Kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu v důsledku uplatnění neoprávněné reklamace ze strany Kupujícího se Kupující zavazuje Prodávajícímu nahradit v plné výši.

Placená oprava:

Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena Kupujícím, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. v tomto případě bude Kupující obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné.

Cena samotné opravy bude Kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem.

V případě neschválení ceny opravy bude Kupujícímu účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné a oprava provedena nebude.

Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. v případě výměny zboží získává Kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy (dobropis).

Pro účely vystavení dobropisu na vadné zboží je Kupující povinen předložit Prodávajícímu kopii daňového dokladu, kterým bylo toto zboží zakoupeno.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy v režimu spotřebitelských smluv

Prodejce - provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svých internetových obchodů garanci vrácení peněz po dobu 14-ti dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Peníze se vrací bankovním převodem na účet - v případě vyžádání zaslání složenkou na adresu je účtován nutný náklad 50 Kč. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použité.

Tato garance se nevztahuje na spotřební zboží.

Podmínky pro vrácení peněz:

Zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování včetně nepoškozeného obalu, nevykazující mechanickou či jinou závadu, schopné dalšího prodeje. Dále nesmí být potvrzený záruční list.

Na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo speciálně pro jeho osobu (např. zboží na přání zákazníka), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání se vrácení peněz nevztahuje.

Vrácené zboží od Kupujícího musí být zasláno Prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení zboží Kupujícím.

Ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu ke zboží, které Kupující vrací a žádost o vrácení zboží (bez písemné vyjádření vůle bude zásilka vrácena s naúčtováním poštovného) a peněz (je vhodné uvést i číslo účtu).

Prodejce vrací pouze kupní cenu zboží, nikoli zaplacené zpětné poštovné.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude kupní cena vráceného zboží zaslána složenkou nebo převodem na účet Kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží prodejcem.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude Prodejce moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující spotřebitel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud Kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Nároky reklamace při poškození během dopravy

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Reklamace týkající se mechanického poškození způsobeného přepravou zboží jsou akceptovány pouze v případě, že kupující - spotřebitel na ně upozorní při dodávce zboží a v přítomnosti pracovníka přepravní služby. Podmínkou úspěšné reklamace je sepsání zprávy o poškození, která je vypracována a podepsána kupujícím a pracovníkem přepravní služby

Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 01.07.2021 a platí na území České republiky.

Přihlášení